De Opmaatjes

De Opmaatjes is ons aspirantenorkest en wordt gevormd door muziekleerlingen op blaasinstrumenten die 1 jaar les achter de rug hebben en studeren voor hun A-diploma.

Het orkest repeteert 1x per week gedurende 1 uur, waarbij de nadruk ligt op het samenspelen in orkestverband. Het orkest, dat onder leiding staat van Frits Pol, speelt goed speelbare blaasmuziek die de kinderen aanspreekt.

De aspiranten geven drie maal per jaar een optreden; tijdens de voorspeelavond voor individuele leerlingen, bij de diploma-uitreiking na de muziekexamens eind maart en als onderdeel van een breder concert van het Harmonieorkest.

Repetitie

De Opmaatjes repeteren op de maandagavond van 16.30 tot 17.30 uur in het Harmoniegebouw aan de Uitterhoevestraat 7. U bent van Harte welkom om een repetitie bij te wonen.

Meer weten?

Voor meer informatie over De Opmaatjes kunt u terecht bij de Coördinator Jeugd en Opleiding.